• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

Tjänster

Vi vet att det krävs ett stort självförtroende för att söka arbete. Vi kan genom våra olika arbetsmetoder stärka deltagarens tro på framtiden. Vi vet att det finns en plats för alla, och det är vårt jobb att se till att vi tillsammans hittar rätt väg.
Vi kartlägger kompetens och intresse så att vi kan säkerställa en tydlig och konkret handlingsplan.
Vi har arbetssätt som säkerställer, att vi utifrån realistiska och väl övervägda val hittar en väg till en långsiktig lösning.
NPF Solutions har som arbetssätt att alla arbetskonsulenter har som uppdrag att nätverka, detta då vi vet att det är svårt att hitta vägen in i vissa sammanhang. Genom att vi gör detta kan våra arbetsgivarkontakter bli deltagarnas nätverk.
Idag är det ca 80 % av alla arbeten som förmedlas genom den dolda arbetsmarknaden. Det är i detta forum där flest arbetstillfällen skapas och genom oss har deltagarna dagligen nya kontakter inom alla möjliga olika branscher.

Stöd och matchning

Alla människor ska få möjlighet att nå sin fulla kapacitet och finna en plats på arbetsmarknaden där man kan känna att man tillhör och bidrar med något.

Insats funktionsnedsättningar

De mest förekommande nedsättningarna. Att vara högfungerande inom ett livsområde och nedsatt inom ett annat.

Föreläsningar

Vi avdramatiserar diagnoserna genom att sprida kunskaper kring funktionsnedsättningen men också berätta om vilka fantastiska kapaciteter människor med NPF-diagnoser har.

Utbildning

Att matcha rätt deltagare mot rätt jobb är en av de viktigaste delarna av att hitta långsiktiga lösningar för våra deltagare.

Utåtriktad daglig verksamhet

På NPF Solutions fokuserar vi på bemötande samt strategier. Individens styrkor och förmågor är vägen fram för att komma närmare arbetsmarknaden.

Övriga tjänster

Vi erbjuder privat coachning. Vi ger deltagaren verktygen som krävs för att hitta vägen till individuella mål. Vi har mångårig erfarenhet av att hitta sätt som stödjer människor på väg till arbete.

Om Oss

På NPF Solutions har vi samlat kompetens och erfarenhet inom NPF och posttraumatisk stress.Vi erbjuder mentorskap, skräddarsydda arbetsmarknadsprogram och kompetensutveckling både för individer och organisationer.

  •  Lågeffektivt bemötande & stödjande anställning
  •  Anpassad Studie- & Yrkesvägledning & Studiebesök
  •  Praktik & Motiverande Samtal
Är du imponerad av våra kreativa Tjänster?

Redo för arbete eller studier?