Redo för jobb eller studier?

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Fråga din handläggare om du har rätt till Stöd och Matchning!

Vi ger det där lilla extra stödet till att hitta din nya karriär! Vi erbjuder dig vårt nätverk, stöd med ansökningshandlingar, studiebesök, seminarier, enskilda samtal, studie- och yrkesvägledning samt mycket mer. Behöver du öka dina kunskaper om det svenska samhället och få bättre möjligheter att träna på svenska språket kan vi även ge dig det. VI ser till DIG, vad du vill och dina behov!

 

Välkommen!

Hos oss på NPF Solutions AB är det viktigaste vi kan erbjuda våra kunder vårt bemötande.

Vi ger deltagaren verktygen som krävs för att hitta vägen till individuella mål. Vi har mångårig erfarenhet av att hitta sätt som stödjer människor på väg till arbete.

Våra medarbetare är arbetskonsulenter med specialinriktning NPF samt posttraumatisk stressyndrom, etablering och språksvårigheter.

NPF diagnoser: ADHD, ADD, Asperger, Tourette och OCD är de mest förekommande nedsättningarna med symptom ångest, läs- och skriv-svårigheter.

Vi har även studie- och yrkesvägledare, jobb- och platssamordnare med mångåriga NPF kunskaper samt inom etablering.

 

Best Practice

Kontakta oss gärna för projekt med våra erfarenheter  ”best practice” med kommuner, arbetsförmedlingen samt försäkringskassan eller för att hitta nya lösningar för just era behov för personer med funktionsnedsättningar, som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Välkommen att kontakta Ulrika Pedersen Krassman

Telefon 070-00 799 55