• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

Föreläsningar

Vi avdramatiserar diagnoserna genom att sprida kunskaper kring funktionsnedsättningen men också berätta om vilka fantastiska kapaciteter människor med NPF-diagnoser har.

NPF-diagnoser: ADHD, ADD, Asperger, Tourette, OCD – ångest, läs- och skrivsvårigheter.

Föreläsningen ger dig som kommer i kontakt med personer med diagnoser oavsett om du är HR-chef, arbetsledare, lärare, kyrklig ungdomsledare, social handläggare, idrottsledare förståelse och viktig kunskap för framtiden.

BOKA EN INSPIRERANDE OCH GIVANDE FÖRELÄSNING IDAG!

Teman

* Vad innebär det att ha en NPF-diagnos – varför blir det så tokigt ibland?

* Att vara högfungerande inom ett livsområde och nedsatt inom ett annat.

* Förberedelse för arbetsmarknaden.

Varje uppdrag är unikt och fokuserar på lösningar och möjligheter. Föreläsningar varierar i längd, helt efter mål och syfte.