• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som trädde i kraft i maj 2018 som ersätter nationell lag på området.

Som exempel på förändringar i GDPR jämfört med den tidigare lagen PuL kan nämnas ökade krav på dokumentation, säkerhet, samt tydliga kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (DPO). NPF Solutions har säkerställt att organisatoriska och tekniska upplägg uppfyller förordningens krav.

Vi behandlar endast personuppgifter som vi erhåller från våra kunder eller med individens samtycke för att kunna fullfölja våra avtalsmässiga och rättsliga förpliktelser samt sparar endast uppgifter tills vi uppfyllt dessa förpliktelser varpå dessa raderas.

NPF Solutions strävar efter att i alla lägen värna om individens integritet vad gäller hur vi behandlar, lagrar och skyddar personuppgifter. Om du som privatperson har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller önskar kontrollera, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna är du välkommen att kontakta Dataskyddsombudet via e-postadressen: [email protected]