• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

Insats Funktionsnedsättningar

Att matcha rätt deltagare mot rätt jobb är en av de viktigaste delarna av att hitta långsiktiga lösningar för våra deltagare. Genom att lära känna varje unik individ och kartlägga dennes kompetens och önskemål kan vi säkerställa att varje deltagare söker jobb på ett så effektivt sätt som möjligt med tydligt fokus. Genom detta noggranna arbetssätt kan vi säkerställa att man söker ett realistiskt och långsiktigt arbete utifrån sin yrkesprofil.

Alla arbetskonsulenter har ett uppdrag att ständigt nätverka och skapa nätverk som kan komma våra deltagare till nytta. Då vi vet att den dolda arbetsmarknaden är det forum där flest arbetstillfällen skapas har vi dagligen nya kontakter inom alla möjliga olika branscher.

Det kan vara dels utifrån de deltagares profiler som vi har inskrivna, men även långsiktigt för att skapa relationer där samarbete som gynnar alla inblandade parter är en del. Exempel på när detta lyckas är när personer som går ut i prova på arbete/praktikplats trivs och får arbete på plats då arbetsgivaren helt enkelt upptäcker ett behov. Deltagaren har då själv skapat sitt arbete.

Arbete är viktigt, inte bara för att det är en försörjning utan för att det uppfyller en social funktion i våra liv.

En person som har någon form av nedsättning kan ha haft svårt att komma ut i arbetslivet eller så har hindret i arbetsmiljön blivit för stort och man känner att man har misslyckats om man inte orkat vara kvar på sitt arbete.

Alla människor ska få möjlighet att i sin fulla kapacitet finna en plats på arbetsmarknaden där man kan känna att man tillhör och bidrar med något.