• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

Stöd & Matchning

”Alla människor ska få möjlighet att nå sin fulla kapacitet och finna en plats på arbetsmarknaden där man kan känna att man tillhör och bidrar med något.”

Produktblad för personer med kodning som neuropsykiatriska funktionsnedsättning samt posttraumatisk stress

Stöd och matchning Gävle – Svenska

Stöd och matchning Sandviken – Svenska

Stöd och matchning Malmö – Svenska

Stöd och matchning Upplands Väsby – Svenska

Stöd och matchning Gävle – Arabiska

Stöd och matchning Sandviken – Arabiska

Stöd och matchning Malmö – Arabiska

Stöd och matchning Upplands Väsby – Arabiska

Support and matching Gävle – English

Support and matching Sandviken – English

Support and matching Malmö – English

Support and matching Upplands Väsby – English

Stöd och matchning Gävle – Kurdiska

Stöd och matchning Sandviken – Kurdiska

Stöd och matchning Gävle – Tigrinja

 

Vi vet att det krävs ett stort självförtroende för att söka arbete. Vi kan genom våra olika arbetsmetoder stärka deltagarens tro på framtiden. Vi vet att det finns en plats för alla, och det är vårt jobb att se till att vi tillsammans hittar rätt väg.

Vi kartlägger kompetens och intresse så att vi kan säkerställa en tydlig och konkret handlingsplan.

Vi har arbetssätt som säkerställer, att vi utifrån realistiska och väl övervägda val hittar en väg till en långsiktig lösning.

NPF Solutions har som arbetssätt att alla arbetskonsulenter har som uppdrag att nätverka, detta då vi vet att det är svårt att hitta vägen in i vissa sammanhang. Genom att vi gör detta kan våra arbetsgivarkontakter bli deltagarnas nätverk.

Idag är det ca 80 % av alla arbeten som förmedlas genom den dolda arbetsmarknaden. Det är i detta forum där flest arbetstillfällen skapas och genom oss har deltagarna dagligen nya kontakter inom alla möjliga olika branscher.