• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

Tidigare Deltagare

Anna

Mitt namn är Anna, jag är 27 år och jag har dåligt närminne.

– Stopp! Säger Mia; Studie och yrkesvägledare på NPF Solutions. Nu börjar vi om, jag vill veta vad du är bra på, vad kan du och vad tycker du om att göra?

Så börjar Annas resa inom Stöd och matchning på NPF Solutions.

Anna berättar att hon många gånger har fått uppleva är att det andra vill veta är vad hon inte känner att hon klarar av ute i yrkeslivet, ja redan från skolan var det så. Anna fick uppleva att hon var annorlunda för att hon stack ut på grund av att hon inte utvecklades på samma sätt som andra i hennes omgivning. I skolan fick Anna ofta höra att ”du ska göra så här” vilket inte fungerade förAnna, och när lärare sa att hon måste göra på ett speciellt vis så valde Anna att göra det motsatta. Kompisarna i skolan var få och mobbing blev ett inslag i hennes vardag. Trots motgångar kämpade Anna och fick godkända betyg och valde att läsa barn och fritidsprogrammet. Anna var 23 år när hon kontaktade vården och bad om hjälp. Anna fick efter utredning diagnos ADHD och Autism syndrom. För Anna var detta en befrielse för nu upplevde Anna för första gången att det var på grund av diagnoserna som hon inte var som alla andra.

Väl ute i arbetslivet mötte Anna motgångar och återigen kände hon att det var hon som inte passade in. Hennes upplevelse var att hon inte kunde lika bra som alla andra, och hon kunde inte komma ihåg allt som förväntades av henne på arbetsplatsen. Så fick hon stöd av en aktör som skulle finna henne en plats i yrkeslivet. I ett år fick hon praktisera och allt flöt på. När det sedan blev tal om en anställning tog det stopp och man påtalade för Anna att man hade trott att hon skulle ha blivit självständig vid det här laget men att så var det inte, och därför kunde man inte anställa henne. Anna fick då beskedet att hon helt enkelt inte stod till arbetsmarknadens förfogande och att hon tycktes tillhöra LSS. Anna sa att hon ville tillhöra den öppna arbetsmarknaden och att hon inte hade några planer på att söka LSS. Då blev svaret att hon fick söka bistånd hos biståndsenheten på socialen då man inte ansåg att Anna tillhörde den öppna arbetsmarknaden. Anna blev utom sig av sorg, då allt kämpande för att komma dit hon var idag upplevdes ha varit förgäves och hon kände att det nu återigen var henne det var fel på för att hon inte passade in. Annas föräldrar som alltid har funnits i hennes närhet och gett henne massor av stöd började nu söka efter andra möjligheter för Anna att få komma in på den öppna arbetsmarknaden. Det var Annas mamma som hört talas om NPF Solutions och efter ett par samtal fick Anna börja hos NPF Solutions.

Anna fick helt plötsligt uppleva andra saker, så som att någon ville veta vad hon tyckte var kul och vad hon var bra på vilket var helt nytt för Anna som inte riktigt visste vad eller hur hon skulle svara på dessa frågor. Men med tid och vägledning blev det tydligt att Anna hade många styrkor som en arbetsgivare skulle behöva. Anna har även ett intresse som betyder mycket för henne och det är att få baka. Det är när Anna bakar som hon njuter och fyller sig själv med glädje. Anna har en uppsjö av recept hemma och när hon känner att hon vill fylla på med ny energi kan hon plocka fram sina recept och läsa dom ett efter ett.

Med Mia som pilot fick Anna stöd med att finna en arbetsgivare som skulle passa för just henne. Mia och Anna var på studiebesök och efter studiebesöken sammanställdes vad man tyckte var bra och skulle fungera men även sådant som man upplevde inte skulle fungera. För det som upplevdes som svårigheter hittades strategier som inkluderade vad arbetsgivaren upplevde skulle fungera. Anna började med att praktisera i ett kök på ett vårdboende och där mötte hon en kvinna som snabbt förstod hur hon kunde stödja Anna i hennes arbete. Kvinnan skrev en enkel lapp med de arbetsuppgifter Anna skulle utföra, hur dom skulle utföras och när dom skulle utföras. Anna fick under sommaren byta kök och Mia fanns igen med henne på studiebesök vid den nya arbetsplatsen. Studiebesöket gick bra men på vägen hem drabbades Anna av panik kring hur skulle hon kunna komma ihåg vad som fanns bakom alla de vita kyl- och frysskåpsdörrarna som fanns i detta nya kök. Väl hemma skrev Anna massor av sms till Mia om allt som Anna kände inte skulle fungera. Mia svarade Anna genom att fråga vad hon skulle behöva att hon skulle kunna känna sig bekväm på sin arbetsplats. Anna och Mia började nu titta på lösningar för att Anna skulle kunna bli bekväm på sin arbetsplats och återigen vände man sig till arbetsgivaren som fick en AHA upplevelse och svarade att detta absolut skulle fixas, och ställde sig även frågan varför de själva inte tänkt på detta tidigare då de strategier som utvecklats var bra för alla som arbetade på arbetsplatsen.

Under den sommaren när Anna arbetade i köket så fick hon tid över för att baka och det gjorde Anna med glädje. När sommaren tog slut och det var dags för Anna att återgå till det kök där hon tidigare arbetat blev personalen och arbetsgivaren på den nya arbetsplatsen oroliga. Man såg Anna som en av personalen och de frågade sig hur de skulle kunna vara utan Annas bakverk. Chefen fann på råd och det skapades en tjänst för Anna, hon skulle få baka. Anna fick en tjänst som innebar att hon får syssla med det hon tycker väldigt mycket om, nämligen att baka. Det blev en trygghetsanställning och Anna mår väldigt bra på sin arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden.

Hjälpmedel

Anna har alltid med sig penna och block för att skriva ner saker hon inte vill glömma. Hennes mobiltelefon är också ett fantastiskt hjälpmedel där hon kan anteckna och använda påminnelser etc. När intrycken blir för många kan hon sätta på sig sina hörlurar för att lyssna på den musik hon gillar och avskärma sig från sådant som tidigare stressade henne och lett till att hon inte kunde vara kvar på tidigare arbetsplatser.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Johan

En ung man kommer till oss i jakt på ett arbete. Tidigare erfarenheter har varit några få praktikplatser.

Under tiden som går uppmärksammar vi att Johan tycks ha egenskaper utifrån en person med asperger. Alltså fungerar Johan och mår som bäst när vi inte har kallprat och när det finns ett tydligt schema som visar vad, var, när, hur och hur länge Johan förväntas att utföra olika uppgifter.

Tillsammans med Johan skickar vi in hans profil av vad Johan tycker fungerar eller inte fungerar i hans liv till Johans handläggare på AF. Detta blir starten på en häftig men energikrävande resa för Johan. Johan får tid för en utredning som visar att han har diagnosen Asperger. Vi stödjer Johan i sitt jobbsök såväl som i resan genom diagnosens värld. Vi stödjer även honom i hur man kan ta sig runt i kollektivt via olika kartor där vi åker med i kollektivtrafiken för att Johan ska kunna ta sig till olika platser i samhället utan att behöva förbruka för mycket av sin energi på att oroa sig över hur man betalar, när man ska trycka på stoppknappen och hur gör man om bussen är sen etc. Genom denna förberedelse så kan Johan ta en praktikplats där han måste ta buss för att komma till sin praktikplats utan att göra slut på all energi vilket kan leda till att han inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som Johan känner blir bra. Efter praktiken blir Johan erbjuden en anställning. Arbetsgivaren utarbetar ett schema som tydligt visar den nu anställde Johan vad som förväntas av honom under arbetsdagen.

Den nu före detta deltagaren tar kontakt med oss för han behöver stöd i något som han oroar sig över. Det visar sig att man ska ha afterwork med jobbet och detta har Johan aldrig gjort. Johan vet var denna afterwork kommer att hålla hus, så vi väljer att ta en promenad till restaurangen med honom där vi går in tillsammans och tittar på miljön. Vi går sedan tillbaka till vårt kontor där vi via datorn tar fram restaurangens meny. Johan kan nu i egen takt välja vad han tänker äta och dricka på jobbets Afterwork med sina nya kollegor. Det gör också att Johan kan ha koll på hur mycket pengar som behövs tas med till restaurangen då han helst vill använda lösa pengar att betala med och inte använda kontokort som Johan upplever ger en dålig överblick över ekonomin.

Behöver vi tala om att sökande hade haft det toppenbra på sin första Afterwork?