• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

Utåtriktad Daglig Verksamhet

På NPF Solutions fokuserar vi på bemötande samt strategier. Individens styrkor och förmågor är vägen fram för att komma närmare arbetsmarknaden.

Framtidstro är en förutsättning för att gå vidare på det personliga planet och i arbetslivet. Vi hjälper människor att vilja ta nya steg in i framtiden.

Daglig verksamhet

Målgrupp och syfte

Mål för den dagliga verksamheten är en livsskola för personer med en NPF-diagnos med tillägg av LSS och psykiatri.

Genom utåtriktad daglig verksamhet vill vi bidra till personliga utveckling och till ett större samhällsdeltagande för den enskilde. Att varje individ ska efter sin förmåga, sina behov och sina intressen erbjudas en stimulerande och utvecklande arbetsdag.

Vi vill att på en individanpassad nivå ge den enskilde möjligheten till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

NPF Solutions har handledare som kan finnas med på arbetsplatsen för att skapa trygghet för den enskilde och arbetsgivaren.

NPF Solutions har platssamordnare som med ett noggrant förarbete kan finna lämpliga arbetsplatser och på ett effektivt sätt undersöka att det blir en bra arbetsmiljö för den enskilde.

En placering på ett företag kan vara det första steget till en plats på den reguljära arbetsmarknaden.

Vi använder oss av metoden Supported Employment. Kvalitén i vår insats följs upp löpande. Handledare har personlig kontakt med den enskilde och uppföljning på arbetsplatsen.