• Vi erbjuder support och verktyg för din nya ljusa framtid!

Grundläggande NPF Utbildning

Diagnoser – ADHD, ADD, Asperger, Tourette, OCD – ångest, läs- och skrivsvårigheter

De mest förekommande nedsättningarna.  Att vara högfungerande inom ett livsområde och nedsatt inom ett annat.

Bemötande  – Fokus på det som fungerar

Tackla ursäkter och aggressioner
Beröm
Att möta människan där den befinner sig i livet, respekt och förståelse
Hitta vägar förbi hindren
Hur ger man framtidshopp och motivation
Vikten av att vara tydlig, att begränsa informationen

Matchning  – Hur ser personens sociala situation ut

Vikten av att hitta intresseområdet

Lagen  – Vilka insatser har personer med NPF-diagnoser rätt till enligt lag?

Boendestöd
Kontaktperson
God man och förvaltare
Personligt ombud